İBB İtfaiye ve Zabıta Memuru Alımı KPSS

Kamu Personeli Seçme Sınavı – KPSS 2013/1 atamalarına ilişkin, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) bünyesinde istihdam etmek üzere 180 (yüz seksen) kişilik İtfaiye Eri, 180 (yüz seksen) kişilik de Zabıta Memuru alımı yapacağını açıklamıştır.
istanbul-buyuksehir-belediyesi
Özellikle İtfaiye Eri istihdamında kilo/boy oranı önemli bir kriter olarak öne çıkmaktadır. Bunun akabinde; hem Zabıta Memuru Atamalarında hem de İtfaiye Eri Atamalarında başlıca aranan diğer özellikler arasında, herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları  geliyor.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), resmi internet sitesinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı – KPSS 2013/1 atamaları kapsamında alınacak İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları tüm bilgileri; genel açıklama, belge teslimi ve değerlendirme adı altında üç ana başlıkta aşağıdaki şekilde açıklamıştır.
İBB, KPSS 2013/1 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

A – GENEL AÇIKLAMA Başkanlığımız hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere personel istihdamı planlanan münhal kadrolarına (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi) yönelik olarak KPSS 2013/1 merkezi yerleştirme döneminde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 24/06/2013 – 03/07/2013 tarihleri arasında adayların tercihleri alınmış ve yerleştirme sonuçları 04/07/2013 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2013/1 merkezi yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yerleştirilen adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir. Genel Şartlar:

 • Dilekçe (örnekleri aşağıda mevcut)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Atama Beyan Formu (Adli sicil beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı)
 • Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ( “Memur / İtfaiye Eri / Zabıta Memuru olarak görev yapmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur.” ifadesi yer alacaktır.)
 • Kan grubu kartı fotokopisi (1 adet)
 • Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf (6 adet)
 • 2012 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
 • 2013/1 merkezi yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

Özel Şartlar:

 • İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrolarına yerleşen adayların, “6511 – E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak” şartı için sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • İtfaiye Eri kadrosuna yerleşen adayların, “7359 – Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü İtfaiye Eri: İtfaiye eri kadrolarını tercih edecek adayların Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15’inci maddesine göre 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

a) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.” şartı için; sınav komisyonu tarafından tabip gözetiminde boy / kilo ölçümü yapılacaktır.

 • Öğrenim durumu itibariyle önlisans ve lisans düzeyinden yerleştirilen adaylardan, varsa ortaöğrenimi 4 yıl süre ile bitirenlerin (hazırlık sınıfı dahil) diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • Öğrenim durumu itibariyle lisans düzeyinden yerleştirilen adaylardan, varsa lisansüstü öğrenim bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • Daha önce bir şekilde (399 SKHK, 657/4-B, Vekil Memurluk vb.) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.

Kurumumuza yerleşenler adaylardan, halen askerlik hizmetini ifa etmekte olanların askerde olduklarına dair belgeyi (aşağıdaki dilekçe örneği ekinde) belirtilen süre içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Adayların başvuruda aranan şartları, (KPSS 2013/1 Tercih Kılavuzu “Diğer Hususlar” bölümü 3.1 maddesi) son başvuru tarihi olan 3 Temmuz 2013 tarihi itibariyle taşımaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra temin edilen belge veya eksik evraklar ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. B – BELGE TESLİMİ Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık iletişim bilgilerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 19/07/2013 tarihi mesai sonuna kadar Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 25 34134 Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü Memur Muamelat Şefliğine (2 Kat, 249 nolu oda) elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini ifa edenler hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.) İtfaiye Eri kadrosuna yerleşen adayların evrak teslim işlemleri (boy / kilo ölçümü dahil) sadece 19 Temmuz 2013 Cuma günü yapılacaktır. İtfaiye Eri kadro unvanı için, sınav komisyonu tarafından tabip gözetiminde boy / kilo ölçümü Zeyrek Mahallesi İtfaiye Caddesi No: 1 34134 Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı’nda yapılacağından, bu kadroya yerleşen adayların diğer günlerde müracaatı kabul edilmeyecektir. 2013/1 merkezi yerleştirme sonuçlarına göre yapılacak atamalar ile ilgili tüm duyurular Başkanlığımız resmi elektronik ağı (www.ibb.gov.tr) üzerinden yayınlanarak ilan edilecek olup, tüm duyurular ilgililere bu suretle tebliğ edilmiş sayılacaktır. C – DEĞERLENDİRME Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Kişi bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur. Dilekçe örnekleri:

 • İlk defa Devlet memuru olacaklar için tıklayınız.
 • Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda memur olarak çalışanlar için tıklayınız.
 • Vatani görevini yapmakta olan ya da askerliğe sevkini aldıranlar için tıklayınız.
 • Atama Beyan Formu için tıklayınız.

 


Bir önceki yazımız olan Yurtiçi Kargo Personel Alımları başlıklı makalemizde İş Başvuru Formu, kargo şirketi ve Kariyer hakkında bilgiler verilmektedir. 1. umut
  Ara 18th, 2013 at 18:29 | #1

  uzman erbaşlaktıktan ayrıldım 31 aralık 2012 de belediye bünyeniz de zabıta veya itfaiye eri olarak çalışmak istiyorum

Yorum,Soru,Görüş ve Önerilerinizi Alalım ?

Küfürlü ve argo tabirler kullanmak yasaktır, yorum yaparken yaptığınız yorum'dan, iskursitesi.com değil siz sorumlu tutulursunuz.