İşkur İş İlanları, Evde Ek İş, Personel Alımları

Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!

Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!

Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!

Ahi Evran Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklama ile üniversiteye personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ilan Devlet Personel Başkanlığı sitesi tarafından paylaşılarak halka duyurulmuş oldu. Başvurular devam etmektedir.

SON BAŞVURU: 22 EYLÜL 2017

Sizlere en güncel iş fikirleri, iş ilanları, personel alımı ilanlarını, evde ek iş ilanlarını, işkur ilanları ve yurtdışında iş ilanları gibi iş ilanlarını aramaya, sunmaya devam ediyoruz.

İşte o ilan sizlerle.

T.C.
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
İLAN

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine
dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi
Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama Ġlkeleri Yönergesi asgari Ģartlarına (Bakınız:
http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca
devlet hizmetine girmede aranan Ģartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent)
alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 Adayın baĢvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletiĢim bilgilerini içeren
dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)
 ÖzgeçmiĢ
 2 adet fotoğraf
 Nüfus cüzdanı sureti
 Askerlik durum belgesi
 Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
 Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna baĢvuracaklar için)
 Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

 Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme
Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/)
yer alan formata uygun olarak hazırlanmıĢ, (Profesör kadrosuna baĢvuracaklar için biri baĢlıca
araĢtırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır),
bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdıĢı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına iliĢkin
belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalıĢmaları ve diğer
bilgileri içeren dosyalar.
Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:
 Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması
gerekmektedir.
 Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
 Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde
belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.
 Ġlgili kadroya baĢvuran adayların baĢvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama
Kriterleri ve Puanlama Ġlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu
tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koĢulları karĢılamaları halinde kabul edilecektir.
 Tıp Fakültesi kadrolarına baĢvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev
yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü
olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini
belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: BaĢvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel
Dairesi Bakanlığından Şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul
edilmeyecektir.

İlanının tamamını ve alım yapılacak kategorileri görmek için tıklayınız.

Diğer personel alımı ilanları için tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 19 Personel Alımı Yapıyor! başlıklı makalemizde iş ilanları, iş ilanları 2017 ve işkur ilanları hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ